DE PORTO A PORTO

Trasladamos o seu barco ata calquer porto.
A nosa tripulación esta en posesión e ó día das titulacións profesionais.
Con anos de experiencia en navegación costeira e embarques en navegación de altura, e con coñecementos avanzados na navegación a vela.
As travesías realizaranse atendendo ás condicións meteorolóxicas para unha navegación segura. O respeto polo mar e a seguridade serán sempre prioritarios antes de iniciar calquer singladura.

O acordo formalizarase mediante un contrato firmado por ambas partes.

Todo-los gastos derivados do traslado como, combustible, amarres en portos, viaxes ou dietas, serán a convenir.
O barco debe cumprir con toda a normativa legal coma seguros, ITB, equipos de seguridade, radio, etc.