Escola homologada nº XGEN045

En Arousa Náutica amamos e respetamos o mar e pensamos que é importante coñecelo ben e estar preparado.

ATRIBUCIÓNS:

O título de Patrón de Navegación Básica coñecido como PNB, permite o goberno de embarcacións de lecer de ata 8 metros de eslora a motor ou vela. A zona de navegación está limitada a 5 millas en navegación diurna ou nocturna.
Este título habilita tamén no manexo de motos náuticas.

REQUISITOS:

 • Non é necesario estar en posesión de ningunha titulación anterior
 • Requírese unha idade mínima de 18 anos o 16 anos con autorización paterna ou titor legal.
 • Aprobar o examen teórico correspondente.
 • Prácticas de radiocomunicacións de 4 horas con simuladores do S.M.S.S.M.
 • Prácticas de 8 horas correspondentes a navegación e seguridade.
 • Prácticas de vela de 16 horas (obrigatorias só para gobernar veleiros).
 • Psicotécnico.

PREZOS:

 • Curso teórico presencial (15 horas. 1 días á semana): 190€
 • Curso teórico On-line (entrega de material +2h de clase): 75€
 • Prácticas de motor (8h obrigatorias) : 100€
 • Prácticas VHF (4h obrigatorias): 80€
 • Prácticas de Vela (16h optativas): 200€
 • PACK Motor+Radio+Vela: 350€

O servizo inclúe: Material para o curso (apuntes adaptados ao temario oficial, cuestionarios de examen, lápis, etc.), clave personal á escola virtual, ive, e xestión de tramitación do dereito ao examen.

O servizo no inclúe: Taxas de exame e psicotécnico

Inicio próximo Curso do PNB: Marzo.

Data do exame teórico:  Pendente de publicar.

Matrícula:  Pendente de publicar.

Porcentaxe de alumnos aprobados (2017): 95%

Respaldándonos no porcentaxe de aprobados, a aqueles alumnos que non superen a proba teórica, ofrecemoslle a posibilidade de realizar un segundo curso teórico de forma gratuita.

pnb