Escola homologada nº XGEN045

En Arousa Náutica amamos e respetamos o mar e pensamos que é importante coñecelo ben e estar preparado.

ATRIBUCIÓNS:

O título de Patrón de Embarcacións de Lecer (PEL), permite o goberno de embarcacións a motor e a vela de ata 15 metros de eslora, cun límite de distancia de ata 12 millas da liña de costa en navegación diurna ou nocturna, así como navegación interinsular nos arquipélagos de Baleares e Canarias.
Tamén habilita para o goberno de motos náuticas.

REQUISITOS:

 • Non é necesario estar en posesión de ningunha titulación anterior.
 • Requírese unha idade mínima de 18 anos.
 • Aprobar o exame teórico correspondente.
 • Prácticas de radiocomunicacións de 12 horas con simuladores do S.M.S.S.M.
 • Prácticas de 16 horas correspondentes a navegación e seguridade.
 • Prácticas de navegación a vela de 16 horas (obrigatorias para gobernar veleiros).
 • Psicotécnico.

PREZOS:

 • Curso teórico presencial (online+20 horas.1-2 días semana): 280€
 • On-line (entrega de material+app+2h de clase): 120€
 • Prácticas de motor (16h obrigatorias) : 200€
 • Prácticas + teoría VHF (12h obrigatorias): 140€
 • Prácticas de Vela (16h optativas): 200€
 • PACK Motor+Radio+Vela: 490€

Servizo inclúe: Material completo para curso (libro ou apuntes adaptados ao temario oficial, cuestionario de exámenes, cartas náuticas, compás, material didáctico, etc..), clave personal á escola virtual, ive e xestión de tramitación para inscrición ao examen.

Servizo non inclúe: taxas de exame e psicotécnico

Inicio próximo Curso do PEL:  Marzo.

Data do examen teórico:  Pendente de publicar.

Matrícula: Pendente de publicar.

AMPLIACIÓN DAS ATRIBUCIÓNS

DE 12 (15 os novos PEL) A 24 METROS E NAVEGACIÓN ENTRE A PENÍNSULA E BALEARES

Prácticas comprementarias de navegación (24h en travesía) 250€

Porcentaxe de alumnos aprobados (2017): 95%

Respaldándonos no porcentaxe de aprobados, a aqueles alumnos que non superen a proba teórica, ofrecemoslle a posibilidade de realizar un segundo curso teórico de forma gratuita.

per