Escola homologada nº XGEN045

En Arousa Náutica amamos e respetamos o mar e pensamos que é importante coñecelo ben e estar preparado

ATRIBUCIÓNS:

O título de Patrón de Iate permite o goberno de embarcacións de lecer de ata 24 metros de eslora que faculta para navegar ata 150 millas da liña de costa.

REQUISITOS:

  • É necesario estar en posesión da titulación PEL.
  • Aprobar o examen teórico correspondente.
  • Prácticas de 48 horas correspondentes a navegación e seguridade.
  • Análise Psicotécnico.

PREZOS:

  • Curso teórico presencial (40 horas. 1-2 días semana): 390€
  • Curso teórico semipresencial (25h presenciales) : 290€
  • Prácticas de motor (48h obrigatorias) : 450€

Servizo inclúe: Material completo para curso (libro ou apuntes adaptados ao temario oficial, cuestionario de exámenes, cartas náuticas, compás, material didáctico, etc..), clave personal á escola virtual, ive e xestión de tramitación para inscrición ao examen.

Servicio non inclúe: taxas de exame e psicotécnico (exento no caso de terse presentado a algún exame nos últimos dous anos)

Inicio próximo Curso de PIMarzo.

Data do examen teórico:  Pendente de publicar.

Matrícula: Pendente de publicar.

Porcentaxe de alumnos aprobados (2017): 90%

Respaldándonos no porcentaxe de aprobados, a aqueles alumnos que non superen a proba teórica, ofrecemoslle a posibilidade de realizar un segundo curso teórico de forma gratuita.

py