Convocatorias ordinarias (libre acceso)

TITULACIÓN              DATA EXAME

PNB                             21 de Maio / 10 de Setembro

PEL                             22 de Maio / 11 de Setembro

PI                                23 de Maio / 12 de Setembro

CI                                24 de Maio / 13 de Setembro

Convocatorias extraordinarias (solo para matriculad@s en academias homologadas)

TITULACIÓN                       DATA EXAME

PNB                            9 de xullo / 10 de decembro

PEL                             10 de xullo / 11 de decembro

PI                                11 de xullo / 12 de decembro

CI                                          13 de decembro

 

Reservas de prazas para cursos teóricos no:

image_examen_per