Convocatorias ordinarias (libre acceso)

TITULACIÓN              DATA EXAME

PNB                             22 de maio / 11 de setembro

PEL                             23 de maio / 12 de setembro

PI                                24 de maio / 13 de setembro

CI                                25 de maio / 14 de setembro

Convocatorias extraordinarias (solo para matriculad@s en academias homologadas)

TITULACIÓN                       DATA EXAME

PNB                             3 de abril / 10 de xullo / 11 de decembro

PEL                             4 de abril / 11 de xullo / 12 de decembro

PI                               5 de abril / 12 de xullo / 13 de decembro

CI                                                 14 de decembro

 

Reservas de prazas para cursos teóricos no:

image_examen_per