Escola homologada nº XGEN045

En Arousa Náutica amamos e respetamos o mar e pensamos que é importante coñecelo ben e estar preparado.

ATRIBUCIÓNS:
O título de Capitán de Iate permite o goberno de embarcacións de lecer de ata 24 metros de eslora que faculta para navegar sen limites.

REQUISITOS:

  • É necesario estar en posesión da titulación PI.
  • Aprobar o examen teórico correspondente.
  • Prácticas de 48 horas correspondentes a seguridade e navegación.

PREZOS:

  • Curso teórico presencial (50 horas. 1 días semana): 450€
10% de desconto en todas as tuas prácticas obrigatorias se realizas a teoría con nosco
  • Prácticas de motor (48h obrigatorias): 450€

Servizo inclúe: Material completo para curso (libro ou apuntes adaptados ao temario oficial, cuestionario de exámenes, material didáctico, etc..), clave personal á escola virtual, ive e xestión de tramitación para a inscrición ao examen.

Servizo no inclúe: taxas de exame e psicotécnico (exento no caso de terse presentado a algún exame nos últimos dous anos)

Inicio próximo Curso de CI: pendente de grupo

Data do examen teórico: 14 de decembro

Matrícula: pendente

Porcentaxe de alumnos aprobados (2015): 70%

Respaldándonos no porcentaxe de aprobados, a aqueles alumnos que non superen a proba teórica, ofrecemoslle a posibilidade de realizar un segundo curso teórico de forma gratuita.

cy